Fortrolighedspolitik

Generelt

Denne webside drives af Delupe A/S, Vimmelskaftet 47, 2, 1161 København K. Selskabet har CVR-nummer: 34693129

Vi kører et antal websider, hvoraf nogen af dem giver digmulighed for at registrere, eller give os dine personlige oplysninger. Det kan være nødvendigt at registrere for at fåadgang til visse funktioner eller reklamekampagner. Dennefortrolighedspolitik forklarer hvordan disse oplysninger bruges, samthvordan du kan kontakte os hvis der er noget du er i tvivl om.

 

1. Hvilken type oplysninger indhenter vi?

Hvis du vælger at registrere dig på vores side, anmoder vi digmuligvis om information, som for eksempel navn, e-mail adresse,postnummer, alder, køn, telefonnummer og produktinformation. Vores siderkan også omfatte valgfri spørgeskemaer, hvor vi beder dig om at givedine meninger om forskellige produkter og servicer. Hvis du henterindhold fra vores sider, kontrollerer vi automatisk din hardware. Hvisdu bruger forum redskaber, kan vi gemme dets indhold, samt dekommunikationer du sender og modtager, og vi forbeholder os retten tilat overvåge dine kommunikationer. Vi indhenter muligvis også endetaljeret beskrivelse over dine aktiviteter og personlige præferencer,når du besøger vores sider (se "Cookies" nedenfor).

Du bør altid indhente samtykke inden du giver os personlige oplysningerom andre (for eksempel hvis du sender reklamekampagner til en ven). Dubedes sørge for, at de personlige oplysninger du giver er præcise ogaktuelle, samt at du oplyser os om eventuelle ændringer.

 

2. Hvad gør vi med de oplysninger, vi indhenter?

Vi bruger de oplysninger, vi indhenter på et antal forskellige måder:

 

3. Hvem har også adgang til dine informationer?

Vores tilknyttede virksomheder, lokale leverandører og andreorganisationer, som arbejder for os, kan have adgang til dineinformationer. Dette er for at de kan styre denne information for os,samt for at skaffe dig de informationer og servicer, du har anmodet om.Nogle af disse virksomheder kan behandle dine informationer i landeudenfor European Economic Area (EEA), som for eksempel USA og Japan.Loven om databeskyttelse i disse lande tilbyder muligvis ikke de sammebeskyttelsesniveau som i EEA. Hvis du ikke vil have at vi overfører dineinformationer på denne måde, bør du ikke gå ind på vores websider.

I ekstraordinære tilfælde kan vi være nødsaget til at bruge ellervideregive dine personlige oplysninger. Det kan være situationer, hvorloven pålægger os at gøre det, eller hvor vi er nødt til at beskytteeller forsvare os selv eller andre mod ulovlige eller skadevoldendeaktiviteter. Hvis vores virksomhed sælges eller omstruktureres, kan dineoplysninger blive overført som en del af virksomheden.

 

4. Cookies

Nogen af vores websider indeholder cookies. Cookies er småtekstfiler, som en webside overfører til din computer for at registreredine on-line aktiviteter. Cookies kan bruges på vores websider for athjælpe dig med at gøre dine besøg på siderne personlige, forbedrehvordan du bruger visse aspekter af dine sider, samt registrere dineon-line aktiviteter. Du kan deaktivere cookies ved at ændre dinebrowserindstillinger, men gør du dette, vil nogle af sidens funktionermuligvis ikke fungere korrekt.

 

5. Sikkerhed

Vi tager alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dinepersonlige oplysninger. Dette inkluderer installation af processer ogprocedurer for at minimere uautoriseret adgang til, eller afsløring af,dine oplysninger. Vi giver imidlertid ingen garanti for at vi kanudelukke al risiko for misbrug af dine personlige oplysninger afuvedkommende personer. Du bør opbevare adgangskoder og dinekontodetaljer på et sikkert sted, og du bør ikke afsløre disseoplysninger til andre.

Du bør straks kontakte os, hvis du bemærkereventuel uautoriseret brug af din adgangskode, eller andresikkerhedsbrud. Elektroniske opslagstavler, chatrum og andre offentligeforums på vores side er offentligt tilgængelige. Du bør undgå at afsløresådanne oplysninger, som kan identificere dig eller andre. Vi er ikkeansvarlige for beskyttelse af, eller sikkerhed for, oplysninger derudleveres disse steder.

 

6. Hvordan man afmelder

Hvis du ikke længere ønsker at modtage marketingsmateriale fra os,skal du følge linket fra marketings e-mailen, eller gå til det sted påwebsiden, hvor du registrerede dig, og ændre kommunikationsoptionen.

 

7. Sådan kontakter du os

Ifølge loven har du ret til at vide, hvilke personlige oplysninger enorganisation har om dig, og hvordan oplysningerne behandles. Hvis du vil vide, hvilke oplysninger vi har om dig, kan du kontakte os via kontaktsiden eller sende et brev til Delupe A/S, Vimmelskaftet 47, 2, 1161 København K.

Vær opmærksom på, at vi kan anmode om bevis på identitet, samt opkræve et mindre ekspeditionsgebyrtil dækning af vores administrationsomkostninger.